Segueix-nos a twitter @afes_uv 

VAL     ENG

Formació en centres educatius sobre educació física, avaluació alternativa i innovació educativa

Assessorament sobre l’elaboració de materials didàctics

Assessorament sobre l’ús social i educatiu de les activitats físiques i esportives per a col·lectius vulnerats concrets

Assessorament sobre estratègies per a la promoció d’estils de vida actius i saludables amb l’activitat física com a eix central

Formació en investigació qualitativa i quantitativa

Formació en centres educatius sobre educació física, avaluació alternativa i innovació educativa

Assessorament sobre l’elaboració de materials didàctics

Assessorament sobre l’ús social i educatiu de les activitats físiques i esportives per a col·lectius vulnerats concrets

Assessorament sobre estratègies per a la promoció d’estils de vida actius i saludables amb l’activitat física com a eix central

Formació en investigació qualitativa i quantitativa